Utdrag från sidan om Malthults skola

 

Malthults Skola Hl 1866

Faktaruta

Byggnadsår

1865

 

Rivningsår

1903

 

Position long/lat

N 58.47.935

E 015.46.653

Skolhuset byggdes ca 1860 och revs 1903. Denna skola var den äldsta skolan i norra Risinge, Tjuttorps skola byggdes först 1912 och Sanduddens skola 1905. Huset flyttades till Finspång och var bostadshus på Hyttvägen fram till 1980-talet då det revs för gott för att ge plats åt Bergslagshallen.

Jag har mätt upp stengrunden till 7,0 x 6,6 meter.Rester efter en källare finns också, ca 30 meter åt nordöst.

...

fanns fem lärare som tjänstgjorde mer eller mindre permanent i Malthult och bodde i skolan under den perioden:

 

  1. 1870 – 1874 Lärarinnan Asta Beda Berglund f. 1852. Hon flyttade hit tillsammans med sina föräldrar Axel Berglund f. 1803 och Catharina Elisabeth Andersson f. 1802. Obs att Asta Beda var bara 18 år när hon tillträdde sin tjänst.
  2. 1874 – 1877 småskollärarinnan Julia Ågren f. 1848 i Västerås. Flyttar till Melby. Hon var en mycket omtyckt lärarinna och begärde efter ett års anställning en löneförhöjning. Hon fick gehör för sin begäran men denna extra kostnad taxerades ut hos skolbarnens föräldrar eftersom skolkassan i kommunen var hårt ansträngd.
  3. 1877 – 1878 Skolläraren Johan August Törning f. 1840. Gifter sig samma år med Selma Christina Nordin f. 1840. Ambulerar mellan Malthult och Vistinge. Flyttar till Vistinge 1878.
  4. 1878- 1902 folkskollärarinnan Emma Cecilia Wahlström f. 1845. Från 1895 hade hon en piga, Amanda Charlotta Andersson f. 1870. Man får nog förmoda att hon även tjänstgjorde som någon tidig form av ”hjälplärarinna”. Åtminstone 1898 hade Emma Wahlström en inneboende flicka, Linnea Helena Wallöf f. 1889. Hon var aldrig officiellt skriven på den här adressen men var inskriven som elev i skolan hela året. Hennes föräldrar bodde i Stockholm. År 1900 flyttade Emmas mor Gustava Fredrika Wahlström f.1822 in hos sin dotter.

En söndag i september 1898 kom en fotograf till trakten. En bild av skolan, lärarinnan och några barn vore förstås en höjdpunkt. Någon sprang runt i närbelägna hus och samlade ihop några barn. ”Kläd er fina, ni skall vara med på ett fotografi” var väl uppmaningen. En av barnen som bodde nära var Gertrud Jansson i Mossen född 1890, flickan längst till vänster på bilden med vit kjol. En av de övriga är känd till namnet, Amanda Johanna från Mossfallet född 1889, men vilken av dem är oklart. Amanda gifte sig senare med skogvaktare Björkman i Mottorp och kanske någon nutida ättling kan identifiera henne. Med stor säkerhet är också lärarinnans inneboende skyddsling, Lilly Helena Wallöf f. 1889 från Stockholm med på bilden. Lilly Helena blev sedan gift Bordin och avled 1961 i Mariannelunds kommun i Småland. Övriga barn som bodde nära skolan och detta år var mellan 7 och 12 år är följande förutom Gertrud, Amanda och Lilly:

  • David Emanuel f. 1888 och Frans Leonard f. 1891 från Malttorpet, 10 resp. 7 år gamla.
  • Karl August f. 1887, Gustaf Emanuel f. 1888, Johan Walfrid f. 1891 från Nya Lund, 11 resp. 10 resp. 7 år. Huset beläget lite för lång bort för att det skall vara troligt att någon kommer därifrån.
  • Sara Matilda f. 1886 och Ester Maria f. 1891 från Björktorpet, 12 resp. 7 år.
  • Alfred Leonard f. 1886, Anna Elisabet f. 1889, Albert Leon f. 1891 från Malthult, 12 resp. 9 resp. 7 år.

Den som möjligen kan identifiera någon av barnen ombedes ta kontakt med författaren.

 

Barnen uppförstorade, i tur och ordning från vänster (dessa bilder finns inte i boken):

 

 

 

 

 

 

   Välkommen

          till "Risinge Lappmark"