.

 

 

 

 

 

 

 

 

vilket egentligen innebär: Välkommen till min hemsida om min bok, som jag döpt till

Hus och folk i "Risinge Lappmark".

 

Från K. G. Widelius bok Risingebygd har jag lånat uttrycket ”Risinge Lappmark". Han menade i första hand byn Tjuttorp men jag har tagit mig friheten att utvidga uttrycket att omfatta även Flasbjörke och Börgöl som de tre nordligaste byarna i Risinge socken, Finspångs kommun.

 

Boken behandlar alltså om dessa byar med alla dess gårdar, torp och backstugor, huvudsakligen mellan åren 1785 och 1936. Enstaka utvikningar i såväl tid som rum förekommer undantagsvis.

 

Under två  år, 2010 - 2012, har jag läst husförhörslängder och andra skrifter, besökt alla platser för ett 70-tal torp och gårdar samt intervjuat och tagit emot värdefull hjälp från byarnas nuvarande och tidigare boende och deras ättlingar. Resultatet har blivit en bok på 368 sidor som jag vill presentera på denna och efterföljande sidor. Exemplen visar i huvudsak hur boken är upplagd med en viss beskrivning av hus och plats samt vilka personer som har bebott respektive gård eller torp.

 

Se sidan "Kontakt och köp" om var boken finns att köpa.

 

 

en-Olov Lundin

 

 

 

   Välkommen

          till "Risinge Lappmark"