Här återges en förkortad version av bokens innehållsförteckning. Här finns 13 gårdar och 73 torp/backstugor/andra hus beskrivna med olika detaljeringsgrad.

Dessutom namn och födelseår på samtliga boende under åren 1788 - 1936, som gått att spåra från något underlag.

Dessutom en hel del historier, skrönor och biografier.

 

Förord. 11

Inledning. 13

Bortglömda ord och begrepp. 18

Folkets överlevnadsvillkor 31

...

För länge sedan. 48

FLASBJÖRKE OCH MALTHULT, GÅRDARNA.. 51

...

Storskifte. 55

Laga skifte. 57

Gårdarnas brukare med familjer 61

Gamla Norrgården åren 1788 – 1873. 62

Gamla Sörgården åren 1788 - 1830. 65

Gamla Sörgården åren 1830 – 1850. 68

Flasbjörke Norrgård, 7/32 mantal 69

Flatenshöjden ena halvan, 399/4096 mantal 71

Flatenshöjden andra halvan, 399/4096 mantal 71

Flatenshöjden/Fransegården sammanslaget, 399/2048 mantal 72

Flasbjörke Mellangård, 399/2048 mantal 73

Flasbjörke Sörgård, 399/2048, Konradsgården. 75

Berget Hl 1817, Ml 1721. 76

Malthult 57/513 mantal, Hl 1788, Fl 1664. 79

FLASBJÖRKE och MALTHULT, TORPEN.. 86

Betelkapellet/Filadelfia Hl 1925. 86

Björktorpet Hl 1795, Ka 1708. 87

...

Gräsfallet Hl 1840, Ml 1837/”Kotullen”. 102

Gräsviken Hl 1825, Ml 1837. 106

...

Ivansberg/Handelsboden Hl 1903. 115

Jernslund Hl 1840/Carlslund Hl 1846/Lilla Malthult Hl 1866/ Magerås/”Åsen”. 118

Karstorp Hl 1820/”Karpa”. 122

Kolkammaren Hl 1926. 125

Kolartorp okänd källa 1697. 127

Kvittkärret Hl 1837. 128

Malthults Skola Hl 1866. 128

...

Nybygget Hl 1866. 141

Pettersberg Hl 1840. 144

Risfall Cl 1690. 150

Riset Hl 1876. 151

Ruggmossen Hl 1860/Svarvaretorpet /”Järntäppan”. 152

...

Änden, Hl 1917. 177

BÖRGÖL, GÅRDARNA.. 180

Börgöl Tl 1560. 180

Jordbruket 183

Södra gården. 185

Mellangården. 188

Norra gården. 190

Krägla. 193

...

Rösfallsberget 198

BÖRGÖL, TORPEN.. 200

Anderstorp Hl 1868. 200

Bäcktorpet Ml 1676, Hl 1790. 201

Carlslund Hl1816. 204

Fräkendalen Fl1670, Hl 1772. 206

Hushagen Ml 1745 Hl 1790. 209

...

Stenstorp Ml1676, Hl 1790. 226

Trollhultet Fl 1729. 230

Tre okända hus. 230

Vargtorpet 1638. 232

...

TJUTTORP, GÅRDARNA OCH HUSEN I BYN.. 239

Tjuttorps by, Tl 1560, Hl 1788. 239

Tjuttorp första gården 9/32 mantal 244

Tjuttorp andra gården, 3/16 mantal 245

Tjuttorp tredje gården ¼ mantal 247

Tjuttorp fjärde gården 9/32 mantal 250

Nya skogsarbetarbostaden Hl 1919. 253

Tjuttorps Skola Hl 1886. 255

TJUTTORP, TORPEN.. 258

Björkfallet Hl 1861/”Älgkärra”. 258

Granhultet 260

Malttorpet 1791 HL 1836. 261

Mossen Hl 1788/Björkhem Hl 1923. 264

...

Åkkärrsfallet Hl 1836. 289

BYGDENS SÖNER OCH DÖTTRAR.. 293

Albin Andersson i Björktorpet 1882-1954 och hans familj 293

Anders Peter Jern och Johanna Månsdotter 303

Augusta Järn 1877-1960. 305

Bängt i Tvartorp, ”Skam”. 310

David Alfred Gustafsson 1869 - 1939. 312

Emigranter 315

Emil i Tjuttorp 1879-1959. 316

Familjen Nilsson i Börgöl 318

Sigfrid Nicklasson 1890 - 1981. 320

Gårdfarihandlare och vandringsmän. 322

Jolpära-Jon, 1846-1928. 325

Mattias Norman 1812 - 1891. 327

Pelle i Hydda 1859 - 1938. 329

Skrikare-August 1835 - 1898. 333

...

SKRÖNOR, MYTER OCH SANNINGAR FRÅN RISINGE LAPPMARK.. 336

Efterord. 369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Välkommen

          till "Risinge Lappmark"