.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättelser av diverse felaktigheter:

 

Tyvärr har det av olika anledningar blivit några fel i bokens text. Jag har själv upptäckt några vid ytterligare kontroller och uppmärksamma läsare har påpekat några andra. Här nedan finns de rätta uppgifterna:

 

Sid. 77, Berget, familj nr. 8 tillträdde redan år 1906.

 

Sid. 279, Nya Lund, familj nr. 4, arbetaren Gustaf Alfred Johansson gifte sig inte med Hulda Sofia som uppgivits. Hon gifte sig med en person som hette Gustaf Adolf Adolfsson, se Fridenslund, familj nr. 3. Gustaf Alfred Johansson var ogift under tiden som han bodde vid Nya Lund.

 

Sid 186 - 188, Börgöl Mellangården och Norra gården. Efter sammanslagningen av gårdarna 1892 blev Mellangården kort därefter ödelagd och revs bort efter ytterligare några år. Familjen Emanuel Nilsson f. 1868 och efterföljande familjer bodde i Norra gården.

 

Sid 293, Hilma Lovisa gifte sig med Karl-August Andersson, men han var inte bror till Emil Anderssons hustu som uppgivits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Välkommen

          till "Risinge Lappmark"