Exempel på en sida som beskriver ett torpställe

 

Stenkullen Hl 1830

 

Faktaruta

Byggnadsår

ca 1824

 

Rivningsår

ca 1895

 

Position long/lat

N58.46.294

E 015.46.026

 

Torp under Malthult enl. Wennberg, nybygge till Flasbjörke 1830 enligt husförhörslängderna. Huset friköpes av Mattias Malmberg 1853. Sista brukaren avflyttade 1895.

Kvar idag finns rester av en husgrund 6,5 x 6 meter och en tegelhög med rester efter murstock i östra hörnet. Inga ytterligare spår efter hus hittades vid besök i maj 2011. Dock finns i sluttningen mot väster, ca. 20 meter från huset en mystisk grop i marken. Gropen, ca 2 meter djup och 1,3 meter i diameter är invändigt klädd med decimeterstora stenar. I skrivandets stund finns ingen klar uppfattning om vad gropen använts till men frågan är vidarebefordrad till en arkeolog hos länsstyrelsen. *se nedan). En eller flera av männen som bodde i huset sysslade med tjärbränning, varför det ev. skulle kunna vara en ovanlig variant av tjärdal.

Här uppe på höjden i stenig terräng bodde de 10 sista åren en torparfamilj med fem barn. På Ekonomiska kartan från 1948 liksom på Laga skiftes-kartan finns några små odlingsytor markerade, tillsammans endast ca 0,5 tunnland. En ”betesbacke” på ca. 2,5 tunnland tillkommer. Denna lilla areal är långt ifrån vad som erfordras för att försörja en person, ännu mindre en hel familj. Mannen i huset var daglönare och familjen fick snåla med maten för att få ekonomin att gå ihop för en familj på sju personer.

 

Karta över Stenkullen med hus,  åkertegar och  vägen dit. Arealen uppskattas till ca 0,5 tunnland. 1= bostadshus, 2= bod, 3 ladugård. Skiss av författaren med karta från Laga skifte som grund samt rekognoseringar på platsen

 

Här bodde:

  1. 1824 – 1846 torparen Jaen Svahn, krympling, f. 1786 med hustru Anna Lisa Andersdotter f. 1789, död 1844. Barn Andreas f. 1812, Carl Rudolf f. 1817, Adolph f. 1820, Eva Sophia f. 1822, Jan Petter f. 1826. Familjen inflyttad från Karstorp. Där finns inga noteringar om att Jaen skulle vara krympling eller ”ofärdig” vilket kan betyda att han råkade ut för en olycka och fick flytta till Stenkullen där förmodligen ingen odlingsbar mark fanns utan fungerade som en undantagsstuga.
  2. 1845 – 1853 torparen Anders Jansson f. 1816 med hustru Eva Sofia Svahn f. 1822, dotter till föreg. Barn Anna Lotta f. 1846, Carl Johan f. 1848, Anders August f. 1849.
  3. 1853 – 1858 arbetskarlen Mattias Malmberg f. 1825 död 1858 med hustru Johanna Jonsdotter f. 1813. Hustruns barn i förra giftet Johanna Eriksdotter f. 1845, gemensamt barn Anders Petter f. 1855 död 1863. Hustrun och barnen flyttar till Mottorp 1858 men återkommer till Stenkullen som ”arbetande enka”.
  4. 1859 – 1870 arbetskarlen Johannes Andersson f. 1813 med hustru Brita Jansdotter f. 1811. Barn Stina Lotta f. 1844.
  5. 1864 – 1874 arbetskarlen Anders Peter Persson f. 1839 med hustru Henrietta Johansdotter. Barn Anders Emil f. 1865, Eugenia Charlotta f. 1868
  6. 1874 – 1884 torparen Gustaf Eriksson f. 1840 med hustru Sofia Ulrika Kumlander f. 1842. Barn Karl Arvid f. 1872, Gustaf Reinhold f. 1875, Jenny Sofia f. 1878, Axel Konrad f. 1881, August Helge f. 1884
  7. Huset rives

 

*) Gropen är sannolikt en förvaringsplats för potatis och rotfrukter. Alltså en enkel ersättning för traditionell jordkällare som man kan gå in i. Här sänkte man i stället ned potatisen i lådor eller säckar och täckte med halm eller dyl. samt något form av lock för att skydda för snö och regn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Välkommen

          till "Risinge Lappmark"