Efterlysning!!

Den som ev. vet något om detta hus eller någon person som kan ha bott där, ombedes ta kontakt med mig.

Skicka e-post till adressen: boken@risingelappmark.se

 

Ryttarfallet

Längs Västtjutens västra sida går en väg som kallas Ryttarfallsvägen. Ca 1,5 km längs den vägen, räknat från Tjuttorpsvägen, skall detta hus ha funnits.  Namnet finns angivet på skogvaktare Björkmans skogskarta från 1928 (ref Skogsstyelsen.se). Inga mer uppgifter har gått att få fram

om detta hus.

 

 

Mitt för Tjensudden på Västjutens sydvästra sida låg det numera  bortglömda stället Ryttarfallet. Här ligger också den plats som kallas för Skams Trädgård. Kartan är ett utsnitt från Skogsstyrelsens skrift, se ref. ©Skogsstyrelsen

 

Ungegär mitt emot detta hus på andra sidan vägen skall backstugan Granhultet ha legat. Se Granhultet alternativ 1.

 

   Välkommen

          till "Risinge Lappmark"