Exempel på en sida som beskriver ett torpställe

 

Sandtorpet Hl 1825/”Sandtäppan”

 

Faktaruta

Byggnadsår

ca 1825 - 1830

 

Rivningsår

1875

 

Position long/lat

N 58.48.309 E 015.46.231

 

Torp under Malthult enl. Wennberg. Sista brukaren avflyttade 1870.

En illa åtgången husgrund, svår att se och mäta, jag uppskattar storleken till 5,5 x 5,0 meter. Långsidan låg i riktning 320°. Närmaste grannhuset var Norra Lund, avstånd endast ca 60 meter. Omgivande mark användes nu som betesmark och åker. Husgrunden är solbelyst stor del av dagen och på sommaren översållad med smultron.

I kapitlet ”Skrönor, myter och sanningar…” finns en historia om en händelse med familj nr 2 som tilldragit sig i torpet.

 

  1. 1829 – 1868 torparen Jaen Jaensson f. 1792 (”utfattig” år 1851) med hustru Maja  Stina Melander f. 1796, död 1848. Barn Maja Catharina f. 1823, Lovisa f. 1826, Jaen Olof f. 1828, Johanna f. 1830, Anna Stina f. 1833, Anders Peter f. 1838, Carl Gustaf f. 1841 död 1843.
  2. 1843 – 1875 Brita Ericsdotter f. 1810 med dotter Clara Matilda Andersdotter f. 30/7 1842 i Ö. Ryd och som har arbetat som piga närmast i Malthult, innan dess i Ringshult.
  3. 1852 – 1862 torparen Pehr Gustaf Björk f. 1819  med hustru Maj Lisa Olofsdotter f. 1819 och sonen Carl Johan, ”Jolpära-Jon” f. 13/7 1846,. Familjen kommer närmast från Flasbjörke men har tidigare bott i närmaste grannhuset, Norra Lund. År 1856 kunde Carl Johan läsa och hade tagit nattvard. År 1862 flyttade familjen till Fridenslund. Läs om Jolpära-Jon i kapitlet ”Bygdens söner och döttrar”
  4. 1865 – 1869 torparen Karl Johan Öhlin f. 1810 med hustru Charlotta Svensdotter f. 1823. Barn Clara Catharina f. 1852, Anders Petter f. 1858, Johan Alfred f. 1865
  5. 1870 – 1875 torparen Bengt Johan Nilsson f. 1845 med hustru Anna Lotta Johansdotter f. 1851. Barn Karl Johan f, 1876, Hulda Charlotta f. 1871, Selma Olivia f. 1874. Flyttade till Malttorpet 1875 och så småningom till Nybygget 1912. Hulda Charlotta blev piga i Mossen 1892.

          Inga fler boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Välkommen

          till "Risinge Lappmark"